Bestyrelsen

Hvis du har lyst til at blive medlem af Esbjerg Husflidsforening, kan du tilmelde dig til:

Kasserer Vivi Poulsen tlf. 31121283, 

mail vivi.poulsen@gmail.com

Eller

Formand Birgit Villadsen tlf. 22759811.

mail Vi-larsen@vi-larsen.dk

Årskontingent er p.t. 350,00 kr. for en familie.

 

Bestyrelsen består af:

Formand:Birgit Villadsen.

Næstformand: Pia Christiansen.

Kasserer: Vivi Poulsen.

Sekretær: Bitten Kastberg.

Bestyrelsesmedlem: Hanna Simonsen.

Suppelant: Sara Larsen.

Suppleant: Inger Bjerregaard.

 

Ønsker  man at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne kan dette gøres via Esbjerg Husflidsforenings mail.