Husflid er kunsthåndværk der bygger på gamle traditioner.

 

ESBJERG HUSFLIDSFORENING blev stiftet i 1980. Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab, der siden 1873 har virket som en landsdækkende, folkelig bevægelse, der har til formål at holde husfliden  levende i et industrisamfund, præget af fortsat teknologisk udvikling.

 fritidshuset

ESBJERG HUSFLIDSFORENING har til formål at virke for husflidens udvikling og fremgang på egnen. Dette søges opnået gennem husflidsaktiviteter for alle aldre, bl.a. medlemsaftener, hvor man ud over det hyggelige samvær også får kendskab til forskellige husflidsfag.

Husflid har gennem årene udviklet sig fra at være en lidt støvet aktivitet for ældre mennesker til det som den er idag: En aktivitet for kreative mennesker i alle aldre, der sætter en ære i selv at kunne fremstille smukke og velfungerende ting. Mange af de mennesker som kommer i husflidsforeningerne kan med rette kalde sig kunsthåndværkere.

I Esbjerg Husflidsforening har medlemmer med fælles interesse mulighed for at deltage i aktivitetsgrupper omkring husflidsfag.

 Foreningen udgiver et antal nyhedsbreve for at holde medlemskredsen løbende orienteret om aktiviteter og arrangementer. Desuden informeres via Facebook.

 

FORENINGSLOKALER: "Fritidshuset", Kirkegade 51,1., 6700 Esbjerg.