Violinbygning

Violinbyggerne mødes over 10 lørdage på UC-Vest Undervisningscenteret (Den gamle Sløjdhøjskole) på Stengårdsvej 144 i "Træværkstedet". Kontakt: Henning Skov tlf. 41 67 56 49. Kontakt Henning for mødedatoer. Evt. nye interesserede skal kontakte Henning om der er plads. Det foregår lørdage mellem kl. 08.00 og kl. 17.00. Sæsonstart 24/9-2022

Violinbygning er et ældgammelt håndværk, der går ca. 450 år tilbage i tiden. Blandt de første kendte violinbygmestre, de såkaldte cremonesere, finder vi Amati-familien og Guarnerius-familien. Den mest kendte i den brede befolkning er dog Antonio Stradivari (ca. 1744 -1737) Det siges at han igennem et langt levnedsforløb byggede ca. 1200 instrumenter, hvoraf ca. halvdelen er bevarede den dag i dag.

De holdt til og havde deres værksteder i den norditalienske by "Cremona" med facader ud til byens torv og med udsigt til det stedlige kloster.

Til violinbygning anvendes der udsøgt træ.

Således er ahorn meget anvendt, men til dækket anvendes hovedsageligt gran, der skal være ekstremt retvokset. Sådant træ finder man typisk i det sydlige Europa i bjergegne, hvor det vokser på en nordvendt bjergskråning.

 

Gruppen har tegninger og vejledninger til at bygge sin egen violin. De mere erfarne hjælper de mindre erfarne.

Det kræver pinlig nøjagtighed at bygge en violin.  Foto: Sløjdhøjskolen

Deltagelse i gruppen er betinget af medlemsskab af Esbjerg Husflidsforening. 

Se  mere på violinbyggergruppens hjemmeside: http://violinbygning.dk/