Violinbygning

Violinbyggerne mødes over 10 lørdage på Kvaglundskolen. Kontakt: Henning Skov tlf. 41 67 56 49. Kontakt Henning for mødedatoer. Evt. nye interesserede skal kontakte Henning. Det foregår lørdage mellem kl. 08.00 og kl. 17.00. Sæsonstart 23.9.23

Violinbygning er et ældgammelt håndværk, der går ca. 450 år tilbage i tiden. Blandt de første kendte violinbygmestre, de såkaldte cremonesere, finder vi Amati-familien og Guarnerius-familien. Den mest kendte i den brede befolkning er dog Antonio Stradivari (ca. 1744 -1737) Det siges, at han igennem et langt levnedsforløb byggede ca. 1200 instrumenter, hvoraf ca. halvdelen er bevarede den dag i dag.

De holdt til og havde deres værksteder i den norditalienske by "Cremona" med facader ud til byens torv og med udsigt til det stedlige kloster.

Til violinbygning anvendes der udsøgt træ.

Således er ahorn meget anvendt, men til dækket anvendes hovedsageligt gran, der skal være ekstremt retvokset. Sådant træ finder man typisk i det sydlige Europa i bjergegne, hvor det vokser på en nordvendt bjergskråning.

Gruppen har tegninger og vejledninger til at bygge sin egen violin. De mere erfarne hjælper de mindre erfarne.

Det kræver pinlig nøjagtighed at bygge en violin.  Foto: Sløjdhøjskolen

Deltagelse i gruppen er betinget af medlemsskab af Esbjerg Husflidsforening. 

Se mere på violinbyggergruppens hjemmeside: http://violinbygning.dk/

/media/21700/violin_01.jpg
/media/21701/violin_02.jpg
/media/21702/violin_03.jpg

Esbjerg Husflidsforening
Kirkegade 51
Post Adresse: Banke, Baldursgade 42, Esbjerg
6700 Esbjerg

Telefon: 61318454

Mail: esbjerghusflid@gmail.com

CVR: 15213493
Medlem af Fora