Bogbinding

Bogbinderne mødes Kirkegade 51 Kontakt: Rasmus Büchert tlf. 40 34 12 36 start 5.10 kl 19

Sted:         Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg.

Se på kort: http://www.findvej.dk/Kirkegade51,6700

Hvornår: Torsdage, kl. 19 - 22. Gruppen starter Oktober 2024

Bogbinding er et ældgammelt og gedigent håndværk, som kan befrygtes at forsvinde i glemselens slør, efterhånden som maskinindbundne billigbøger vinder mere og mere frem. Desuden bliver det mere og mere almindeligt at hente IT-bøger ned fra nettet - bøger, der læses direkte fra skærmen, og som derfor aldrig bliver skrevet ud.

Jamen, hvad skal vi så med bogbinding? Hvorfor i det hele taget bruge tid på at lære et håndværk, som tiden alligevel er ved at løbe fra?

Jo, det er vigtigt, at nogen vedblivende lærer håndværket helt fra bunden af, således at de kan vidregive deres viden og kunnen til kommende generationer Desuden er vi vel stadig nogle stykker, der foretrækker at sidde med en pænt indbundet bog i hænderne i stedet for at læse på en computerskærm.

En ikke uvæsentlig side af bogbinderarbejdet består endvidere i at  reparere  gamle og beskadigede bøger, således at de kan bevares for eftertiden.

Bogbindergruppen mødes en gang om ugen i vinterhalvåret. Gruppen fungerer som en interessegruppe. Der finder ikke egentlig undervisning sted. Derfor skal der, så heller ikke betales kursusgebyr. Dog skal man som minimum være medlem af Esbjerg Husflidsforening.

De mere erfarne (nogle med mere end 40 år på bagen) hjælper og vejleder de mindre rutinerede, ligesom man er behjælpelig med værktøj og materialer. 

/media/21692/bogbinding_604x979.jpg

Esbjerg Husflidsforening
Kirkegade 51
Post Adresse: Banke, Baldursgade 42, Esbjerg
6700 Esbjerg

Telefon: 61318454

Mail: esbjerghusflid@gmail.com

CVR: 15213493
Medlem af Fora