Anstandsdans

Hvad er Anstandsdans?

Hvis jeg siger: Lanciers, er der nok flere, der ved lidt om, hvad det er.

En kvadrilledans (4 par) der i Danmark har være danset siden 1860’erne. Den danses på gymnasier, i officerskredse, ved hoffet, i folkedanserkredse og mange andre steder.

Ofte er jeg inviteret til runde fødselsdage for at hjælpe gæsterne gennem de 5 ture, som Lanciersen består af. Det er altid fornøjeligt.

Vi forsøger os også med andre tilsvarende danse, samt pardanse og rækkedanse.

Gruppen henvender sig til ALLE der har lyst til at øve denne form for dans, også begyndere.

Der danses i Fritidshuset, Kirkegade 51, 6700 Esbjerg, på søndage fra kl. 14 - 16.30.

Medbring selv kaffe/the + evt. brød til eget forbrug, da vi holder en pause efter ca. 1 times dans.

Søndage, kl. 14.00—16.30.

Mødedatoer: kontakt gruppeleder.

 

Prins Henrik har givet sin tilladelse til at opkalde dansen efter ham: Prins Henrik Kvadrillen, og ønsker held og lykke med dette projekt. ;-) Kontingent = medlemskab af Husflidsforeningen + 20,- kr. pr. gang. (Overskuddet går til vores afslutning).

Levende musik v. Agnete (piano) og Bent Steffensen (violin), Fanø Nærmere oplysning fås hos danseinstruktør Grethe Moesner, tlf.: 23 27 55 58

Undertegnede fungerer som dansevejleder.

Vi har stadig plads til nye dansere, kom bare og prøv.

 

Det er god motion, godt samvær, megen hjernevirksomhed og megen latter.

”Min sjæl, hvad vil du mer’?”

Venlig hilsen Grethe Moesner


Esbjerg Husflidsforening
Kirkegade 51
Post Adresse: Banke, Baldursgade 42, Esbjerg
6700 Esbjerg

Telefon: 61318454

Mail: esbjerghusflid@gmail.com

CVR: 15213493
Medlem af Fora